fbpx

Referenties cursus GC docenten en leerkrachten

Met welke gevoelens denk je terug aan de training?
Ik denk terug aan de training met warme gevoelens. Het was mooi te zien dat de collega’s en ik zich kwetsbaar op durfden te stellen. Jouw rol en de omgeving/ambiance spelen hier een centrale rol in.
Welke behoeften zijn wel of niet vervuld?
Dat is lastig voor mij in te vullen. er zijn bij de oefeningen een paar behoeftes naar voren gekomen. Alleen deze oefening al, het onderzoeken welke behoefte achter een signalering zit, was al mooi om te doen.
Wat heeft het jou persoonlijk en jullie als team gebracht?
Mij persoonlijk heeft het een verdieping gebracht wat betreft onderzoek naar behoeften. Ook in de communicatie ga ik nu meer subtiel om met opmerkingen en signalen. Je luistert als het ware met dubbele oren. Binnen het team is er een balletje gaan rollen wat betreft deze vorm van communiceren maar bovenal ook de kracht van het kwestbaar durven opstellen naar de ander en het zoeken naar de ware behoefte.
Wil je verder nog iets zeggen over de traning?
Goede keuze de training op deze locatie te doen. Je voorkomt dat ieder gelijk in de rol van leerkracht zit.
Mooie, zinvolle informatie en opbouwende werkvormen die je aanbood.
We komen er wellicht volgend schooljaar op terug.
En wat ik jou als trainer mee wilde geven, .. .. is nog niet zo makkelijk om subtiel te omschrijven
Sta in je kracht. Jij kunt het, je weet het en je staat boven de stof.
Douwe Weerstra, schoolleider De Klinkert in Sloten

“Ik wil je nogmaals hartelijk danken voor de cursus Geweldloze Communicatie die je destijds gegeven hebt. Ik heb er veel aan gehad. Na de cursus heb ik ook nog twee boeken van Rosenberg gekocht en gelezen: zijn basisboek en een boek over geweldloze communicatie in de klas. Ik probeer steeds weer heel bewust geweldloos te communiceren en ik merk dat me dat veel oplevert. Een verbeterde verstandhouding met mensen om me heen, zowel privé als in het werk. Veel dingen lijken makkelijker te gaan. Het wordt ook door anderen opgemerkt dat ik anders communiceer, ook al weet niet iedereen dat deze vorm van communicatie een naam heeft. Ik wil mijn eigen weg verder volgen, omdat ik dat belangrijk voor mijn leerlingen vind en ik merk dat mijn relaties beter verlopen. Je hebt me met de cursus voldoende handgrepen gegeven om alleen verder te kunnen.” (Docent Bornego College)

“Als iedere docent zou kennismaken met Geweldloze Communicatie zal de sfeer binnen de school zeker beter worden. Er zal een beter begrip bij collega’s ontstaan en de sociale veiligheid in het klaslokaal zal optimaal worden als leerlingen ook les krijgen in Geweldloze Communicatie. De relatie tussen leerling en docent en docenten onderling zal optimaal worden evenals de communicatie in vergaderingen.” (Docent Bornego College)

“Ik krijg complimenten van collega’s, omdat ik geen oordelen heb en goed naar hen luister. Ik neem de basishouding van mededogen steeds aan. Ik krijg intenser contact met collega’s en leerlingen. Ik ben me enorm veel bewuster geworden van taal.
Als iedere docent zou kennismaken met Geweldloze Communicatie denk ik dat we gaan communiceren zonder de ander te beschadigen, waardoor je de ander dus in zijn waarde laat. Het kan helpen om feedback te geven op een respectvolle manier zowel in vergaderingen als in klassengesprekken.”(Docent Bornego College)

“Ik luister beter naar mijn leerlingen dan voorheen en probeer niet te oordelen. Als ik later denk dat ik niet geweldloos heb gecommuniceerd met een leerling, kom ik er op terug met de vraag die jij ons tipte: ‘hoe was het voor jou dat ik reageerde zoals ik reageerde?’. Ik heb dan grappige gesprekken met leerlingen. Ze zeggen dat ze het waarderen dat ik tijd voor hen neem. Ik heb dan echt contact met de leerlingen.” (Docent Bornege College)

Ik ben me bewuster geworden van de manier waarop ik dingen naar voren breng. Ik ben me er ook van bewust wanneer ik in oude patronen terugval en vraag me dan af: ben ik nu wel aan het geweldloos communiceren? Het zou fijn zijn als meerdere collega’s deze training zouden krijgen, dan kun je oefenen in een wat grotere groep en elkaar steeds aanspreken op taal. Ik ben me bewust geworden van hoe belangrijk taal is. Laatst heeft een jongen bij mij uitgehuild. Hij werd gepest en wou mij kort en klein slaan. Toen was ik een hele warme aardige man. Ik bleef rustig en heb het model toegepast. Ik kon er echt voor de jongen zijn en zijn boosheid zakte meteen.
De sfeer in de school zal zeker beter worden als iedere docent zou kennismaken met de Geweldloze Communicatie, er zal meer begrip voor elkaar zijn, de sociale veiligheid in het klaslokaal zal optimaal worden als leerlingen ook les krijgen in Geweldloze Communicatie. De relatie tussen docent en leerlingen en docenten onderling en de communicatie tijdens vergaderingen zullen optimaal worden. De Geweldloze Communicatie kan zeker ook bijdragen in het omgaan met verschillen, omdat er wordt geluisterd naar behoeften van leerlingen.” (Docent Bornego College)