INHOUD VAN DE CURSUS

In 6 zoom-bijeenkomsten van 2 1/2 uur leer je jezelf beter kennen door de aandacht te richten op je gevoelens en behoeften. Als je namelijk weet hebt van je eigen gevoelens en behoeften, kun je hiervoor de verantwoordelijkheid nemen, waardoor je leven enorm wordt verrijkt. Vaak vertalen wij onze gevoelens en behoeften naar oordelen over de ander. Tijdens de cursus word je je hiervan bewust en leer je dat wat je waarneemt, te scheiden van hoe jij het interpreteert. Dit geeft veel inzicht in jezelf en leert je om interpretaties en oordelen te vertalen naar gevoelens en behoeften en deze te uiten. Ook krijg je handreikingen om te ontdekken wat er in de ander leeft. Hierdoor zul je meer ontspanning ervaren in al je relaties.

Wat puntsgewijs aan bod komt in de cursus (met maximaal 8 deelnemers):

* theorie over het gedachtengoed van Marshall Rosenberg
* oefenen om gevoelens en behoeften te nuanceren
* oefeningen om gevoelens te vertalen naar behoeften
* oefeningen in het zuiver waarnemen
* inzicht in de taal van oordelen en deze leren te vertalen naar behoeften
* bewust worden van jezelf en je manier van communiceren
* je bewust worden van je eigen behoeften
* je bewust worden van je gevoelens, je krijgt meer verbinding met je lichaam en leer je lichaam te ‘lezen’
* bewustzijn op het gebruik van quasi-gevoelens
* kennis maken met de kracht van mededogen (naar jezelf en de ander)
* uitleg van wat de de geweldige communiceren in de weg staat (obstakels voor GC)
* je leert je behoeften te vervullen door verschillende strategieën toe te passen (met respect voor gevoelens en behoeften van anderen)
* je leert wat de consequenties van ‘eisen’ zijn
* je oefent volop met het model
* je krijgt opdrachten, zodat je de geweldige communicatie kunt implementeren in je dagelijkse leven, thuis en op je werk
* je krijgt oefeningen in giraffe- en jakhalstaal

en wat verder aan de orde komt.

De cursus is geschikt voor iedereen die met mensen werkt en voor iedereen die meer verbinding wil ervaren met zichzelf en anderen. Ook is de cursus zeer geschikt voor ouders met jonge kinderen om een goede basis te leggen voor de rest van hun leven.

De investering is € 315,– inclusief btw.

Data stemmen we af zodra de eerste deelnemers zich weer aanmeld.

.