Paginabreed-kinderen

 

Geweldig Communiceren met jongeren – Voor echt contact en intrinsieke motivatie

 

Ik organiseer Informatiebijeenkomsten voor docenten op aanvraag. Docenten kunnen dan kennismaken met mij en met de Geweldige Communicatie. Ze kunnen zich vervolgens zelf inschrijven voor een training. De Geweldige Communicatie is een cadeau voor iedereen die vanuit het hart wil investeren in de relatie met leerlingen.Geweldig Communiceren is de sleutel voor intrinsieke motivatie, leerprestaties en een veilig klasklimaat.

Voor reacties van docenten die de training hebben gevolgd, kijk op deze site bij Referenties.

 

Identiteitsmiddagen

Identiteit is de kern van een organisatie. Het is belangrijk om helder te kunnen formuleren wie je bent en welke waarden je hebt. In veel bedrijven of organisaties ligt het accent op de vraag: ‘wat gaan we doen?’ of anders gezegd op ‘het denken en doen’, maar mijns inziens wordt hier een essentiële stap overgeslagen, namelijk de stap van ‘verbinden’. Voor mij is de volgorde dan ook ‘verbinden, denken en doen’.

Op identiteitsmiddagen die ik organiseer, ligt dan ook het accent op het leggen van empatische verbindingen tussen de deelnemers. docenten en leidinggevenden en docenten onderling.

Empathie is een van de belangrijkste vaardigheden die we kunnen aanleren om succes te bereiken, voor teams en op de werkvloer in het algemeen. (Uit: De Empathie Factor, Marie R. Miyashiro)

Mede door mijn kennis van de Geweldloze Communicatie en door mijn passie voor verbinden, kan ik begeleiden in het creëren van empathische verbindingen. Wat natuurlijk een van mijn drijfveren is, is dat ook de leerlingen hier baat bij zullen hebben. Uiteindelijk gaat het er op scholen om dat leerlingen, naast het onderwijs dat zij krijgen, zich veilig en geborgen kunnen voelen. Ik denk zelfs dat dat een voorwaarde is om dat wat onderwezen wordt optimaal te kunnen opnemen.